Arbeta hos oss

Har du en stor passion för växter och blommor? Söker du en arbetsplats där du kan trivas och utvecklas? Välkommen att bli en del av Noviflora-familjen!

Blomstergrossisten i Uppsala är del av Noviflora-familjen i Sverige. Blomstergrossisten i Uppsala och Noviflora är ambitiösa och internationella företag, med anställda som delar en stor passion för våra produkter. Vi är stolta över vår kompetenta personal, som får oss att sticka ut i mängden. Att en organisations framgång är helt avhängig de anställda är vi övertygade om. Personalens välmående och egen utveckling är därför mycket viktig för oss.

Att odla talang och växa som medarbetare
Vi vill lyfta talangfulla medarbetare och belönar ambition. Vi vill också se våra anställda utveckla sina talanger. Därför erbjuder vi vår personal fortbildning genom att erbjuda nya utvecklingsområden och kurser. Vi uppmuntrar våra anställda att ha ambitioner, vara aktiva i att sätta sina egna mål och testa idéer, eftersom vi vill att vår personal känner delaktighet i företagets utveckling och framgång. Det är därför viktigt för oss att tillhandahålla en inspirerande öppen arbetsmiljö som uppmuntrar våra anställda till kreativitet och idérikedom.

Goda relationer
Som företag är det viktigt för oss på Blomstergrossisten att skapa goda arbetsförhållanden och upprätthålla goda relationer inom företaget. Vi är ett trevligt gäng med en sund och positiv arbetskultur. Vi organiserar en årlig konferens med gruppaktiviteter, vi bjuder då och då in till gemensam grill-lunch och har After work-aktiviteter för att stärka vi-känslan.

I vår senaste medarbetarenkät fick vi i snitt 8 av maximalt 10 poäng.

Om du är intresserad av att jobba i ett företag som alltid är i rörelse och om du har ett hjärta som slår för växter, snittblommor och blomsterbranschen i stort, hör då av dig till: Brigitte@blomstergrossisten.net

Just nu söker vi ingen personal.