En hållbar plan

Som en del av Noviflora-gruppen är det vår strävan att minimera glappet mellan finansiella intressen och konsumtion och ett hållbart entreprenörskap i en välmående miljö.

Hur bidrar Blomstergrossisten till hållbarhet?
För oss börjar det hållbara arbetet hos oss själva. Vi har ett starkt fokus på god arbetsmiljö och arbetar med kontinuerliga förbättringar på det området. Som företag har vi en Code of conduct som vägleder oss. Varje år görs en medarbetarenkät som ger input till vår hållbarhetsplan och vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Några av de saker som vi redan idag gör bra i vårt miljöarbete är:

  •   Vi sopsorterar och återvinner mjukplast, hårdplast, papper, kartong, grönt avfall och hushållsavfall.
  •   Vi tar tillbaka hårdplast från våra kunder och återanvänder blomsterkartonger vid leveranser.
  •   Värmen som skapas av kylaggregaten för vårt kylrum återvinns och används för att värma upp våra lokaler.
  •   Vi utökar successivt andelen LED belysning i våra lokaler.
  •   Vi köper grön el till våra lokaler.
  •   Vi arbetar ständigt för att optimera våra rutter och fyllnadsgraden på våra bilar för att minska den logistiska påverkan på miljön.

 

Även i vårt produktsortiment arbetar vi med att minska klimatavtrycket:

  •   Vi har en mycket hög andel svenska och lokalt odlade varor i vårt sortiment.
  •   Vi erbjuder ett ”Less plastic”-sortiment där ingen plast används i förpackningsmaterialet.
  •   Vi utökar kontinuerligt andelen miljöcertifierade växter i vårt sortiment.
  •   Vi har ett Ogreen-sortiment som innehåller växter som är aktiva luftrenare och som omvandlar koldioxid till syre samt filtrerar bort skadliga ämnen från luften.

Önskar du profilera din verksamhet som mer miljövänlig? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till.

Corporate responsibility
Vi på Blomstergrossisten stödjer Uppsala Medborgarskolas initiativ "Att växa" och deras projekt ”Blomsterakuten - ge blomman en andra chans!” Projektet står på två ben: Det första handlar om att motverka utrikesfödda kvinnors utanförskap. Utrikesfödda kvinnor är en målgrupp som statistiskt sett har en längre väg ut i svenskt arbetsliv. Medborgarskolan vill kunna erbjuda kvinnorna en möjlighet till ett första steg ut i arbete genom arbetsträningsplatser och anställningar hos de. Som en viktig del av arbetsträningen får deltagarna lära sig att ta hand om växter, plantera om och ta sticklingar. Detta bidrar såklart till att de får öva på praktiska arbetsuppgifter och öva på svenska – men även att de får en förbättrad mental hälsa genom att vistas nära gröna växter. Utöver detta lägger vi mycket tid på att ge deltagarna kunskaper kring saker som är viktiga för att de ska kunna skapa sig en plattform i Sverige, alltifrån om hur man skaffar BankID, röstar i valet, tar hand om sin hälsa, lär sig sociala koder i arbetslivet etc.
 Det andra benet som projektet står på innefattar att kursdeltagarna utbildas till att rädda växter som Blomstergrossisten inte kan sälja vidare utan som betraktas som ”svinn” och i samarbetet skänker till medborgarskolan. Genom att donera dessa växter till Medborgarskolan och projektet bidrar vi till en cirkulär ekonomi och en hållbar framtid samtidigt som vi gör gått för samhället genom att bidra till integration.