Ogreen

Ogreen står för ett medvetet och hälsosamt liv. Ett "way of life" där skandinavisk design, en hälsosam livsstil och naturens kraft förenas.

Växterna som ingår i detta märke, kända som Ogreen Clean Machines, är vetenskapligt testade och renar minst 10m2 luft i hemmet, skolan eller på kontoret.

Clean
Nuförtiden tillbringar vi mycket mer tid inomhus än tidigare och våra hem är dessutom väl isolerade. Skönt och behagligt, men långt ifrån hälsosamt. Giftiga ämnen som obemärkt frigörs från vardagsprodukter som mattor, möbler och kosmetika svävar runt i rummen vilket medför att luftkvaliteten inomhus är ungefär 5 till 10 gånger sämre än utomhus.

Växter är aktiva luftrenare som omvandlar koldioxid till syre samt filtrerar bort dessa skadliga ämnen från luften. En Ogreen Clean Machine kan rena upp till 30 m2 luft, vilket ger dig ett hälsosammare liv.

Vital
Ogreen Clean Machines är vetenskapligt testade av Fytogoras vad gäller luftrenande kvaliteter - endast växter som renar minst 10 m2 luft får en Ogreen Clean Machine-klassificering. Men växter kan bidra mycket mer till ditt dagliga välbefinnande. Flera studier visar att växter i hemmet eller på kontoret aktivt bidrar till din kreativitet och koncentration. De kan även fungera som naturliga ljuddämpare eller luftkonditionerare.

Green
Ogreen-växter odlas miljömedvetet, med MPS A som lägsta standard. Förpackningen är hållbar och helt nedbrytbar, vilket är bra för miljön och vår planet.

Mer information: www.ogreen.eu

Vill du bli en Ogreen-återförsäljare? Ta då kontakt med mail@ogreen.eu.